ACI-32040-2011

From Courses
Jump to: navigation, search

Yleiset työohjeet

Opintojaksossa tehdään yksi pakollinen harjoitustyö.

Harjoitustöiden aiheet esitellään ensimmäisellä viikkoharjoituskerralla. Harjoitustyö on kahden opiskelijan työparina suunnittelema ja toteuttama komponenttipohjainen automaatiosovellus. Myös omaa aihetta (ja laajempaa ryhmää) voi ehdottaa. Tehtävänä on joko uusien komponenttien kehittäminen ja koonti tai useasta valmiskomponentista integroitava itsenäinen sovellus.


Sovelluksen suunnitteludokumentaatio laaditaan UML:a hyväksi käyttäen annettuun harjoitustyön dokumentointipohjaa. Dokumentaation laadinnassa tulee soveltaa opetusmonisteen ohjeita. Dokumenttirunko


Toteutusympäristönä käytetään harjoitustyöstä riippuen joko Microsoftin Visual Studio (VS.NET) ohjelmistokehitysympäristöä (C++ ja C#) tai Javalla tehtäessä erilaisia työkaluja, kehitysympäristöjä sekä palvelimia (NetBeans IDE, Eclipse, ANT, JBoss, Equinox, jne. ). Kustakin valmiista aiheesta tehtävästä harjoitustyöstä on erillinen ohje, jossa annetaan tarkemmat ohjeet työn tekemiseksi sekä suositus käytettävistä työkaluista.


Suunnitteludokumentaatiolta vaaditaan selkeää ja kattavaa kuvausta harjoitustyöstä. UML-kaavioita pitää käyttää selventämään työn suunnittelua (käyttötapauskaavio), rakennetta (komponenttikaavio, luokkakaavio) ja toimintaa(sekvenssikaavio). Tehdyt suunnitteluratkaisut pitää myös perustella. Työn lopullisessa palautuksessa tulee olla mukana ajan tasalle päivitetty suunnitteludokumentaatio, lähdekoodi ja käännetty toimiva ohjelma. Mukana pitää lisäksi olla käyttöohje ja kääntämiseen tarvittavat kirjastot. Suunnitteludokumentin kansilehdellä on työparin tiedot eli jäsenten nimet, opiskelijanumerot ja sähköpostiosoitteet.

Työn aihe varataan lähettämällä aihe ehdotus sähköpostilla Mikko Salmenperälle(mikko.salmenpera@tut.fi).

Palautus tehdään sähköpostitse Mikko Salmenperälle (mikko.salmenpera@tut.fi).


Harjoitustyöt käsittelevät seuraavia aiheita:

 1. Cloud computing: Google App
 2. Cloud computing: Azure (Kimmo Yli-Rohdainen & Petri Österman)
 3. OPCUA-serveri (Mika Hämäläinen & Johannes Sulkakoski)
 4. BPML (Ossi Sandberg & Jarno Raula)
 5. ESB (Janne Harju & Antti Pihlaja )
 6. OSGI framework -sovellus (Jarno Ruotsalainen & Peetu Kuoppala)
 7. WS-tietoturva teknologiaselvitys ja demo (Juha-Pekka Suomela & Tomi Välkki)
 8. Automaation uudet tietoturvauhat-teknologiaselvitys
 9. Web-sovelluspalveluiden laadunvarmistus -teknologiaselvitys

Harjoitustöiden aikataulu on seuraava:

 • Työn aihe varataan 30.1 mennessä. Ilmoittautuminen alkaa 14.1.2011 klo 8.00
 • Suunnitteludokumentaation välipalautus 28.3 mennessä. Välipalautuksessa tulee olla täytettynä dokumenttipohjan kohdat 1-3. Teknologiaselvityksistä tulee olla vähintään tehtynä suunnitelma sisällöstä (sisällysluettelo)
 • Harjoitustyön esittely tapahtuu purkutilaisuudessa kurssin viimeisellä viikolla. Esittelyseminaari 5.5.2011 klo 10-12 systeemitekniikan laitoksen mikroluokassa (sd207).
 • Lopullinen palautus viimeistään 30.5.2011


Erikseen järjestettävässä purkutilaisuudessa esitellään työtä powerpoint-esityksenä ja/tai demona. Aikaa on noin 15-20 minuuttia ryhmää kohti. Esitys vaikuttaa harjoitustyön arvosteluun ja on pakollinen kurssin suorittamiseksi. Jos esittelyyn varattu aika ei sovi, voi työn käydä esittelemäässä muulloinkin. Varaa aika tähän assarilta.

Personal tools
Namespaces
Variants
Actions
Navigation
Toolbox