ACI-32040-2012

From Courses
Jump to: navigation, search

Yleiset työohjeet

Opintojaksossa tehdään yksi pakollinen harjoitustyö.

Harjoitustöiden aiheet esitellään ensimmäisellä viikkoharjoituskerralla. Harjoitustyö on kahden opiskelijan työparina suunnittelema ja toteuttama komponenttipohjainen automaatiosovellus. Myös omaa aihetta (ja laajempaa ryhmää) voi ehdottaa. Tehtävänä on joko uusien komponenttien kehittäminen ja koonti tai useasta valmiskomponentista integroitava itsenäinen sovellus.


Sovelluksen suunnitteludokumentaatio laaditaan UML:a hyväksi käyttäen annettuun harjoitustyön dokumentointipohjaa. Dokumentaation laadinnassa tulee soveltaa opetusmonisteen ohjeita. Dokumenttirunko


Toteutusympäristönä käytetään harjoitustyöstä riippuen joko Microsoftin Visual Studio (VS.NET) ohjelmistokehitysympäristöä (C++ ja C#) tai Javalla tehtäessä erilaisia työkaluja, kehitysympäristöjä sekä palvelimia (NetBeans IDE, Eclipse, ANT, JBoss, Equinox, jne. ). Kustakin valmiista aiheesta tehtävästä harjoitustyöstä on erillinen ohje, jossa annetaan tarkemmat ohjeet työn tekemiseksi sekä suositus käytettävistä työkaluista.


Suunnitteludokumentaatiolta vaaditaan selkeää ja kattavaa kuvausta harjoitustyöstä. UML-kaavioita pitää käyttää selventämään työn suunnittelua (käyttötapauskaavio), rakennetta (komponenttikaavio, luokkakaavio) ja toimintaa(sekvenssikaavio). Tehdyt suunnitteluratkaisut pitää myös perustella. Työn lopullisessa palautuksessa tulee olla mukana ajan tasalle päivitetty määrittely- ja suunnitteludokumentaatio, lähdekoodi ja käännetty toimiva ohjelma. Mukana pitää lisäksi olla käyttöohje ja kääntämiseen tarvittavat kirjastot. Suunnitteludokumentin kansilehdellä on oltava työparin tiedot eli jäsenten nimet, opiskelijanumerot ja sähköpostiosoitteet.

Työn aihe varataan lähettämällä aihe ehdotus sähköpostilla Mikko Salmenperälle(mikko.salmenpera@tut.fi).

Palautus tehdään sähköpostitse Mikko Salmenperälle (mikko.salmenpera@tut.fi).


Suuren osallistujamäärän takia sallitaan harjoitustöissä kaksi ryhmää / aihe. (13.1.2012 13:35)


Harjoitustyön aikataulu:

Välinäyttö vko 12-13 (19.3-30-3)

Välinäytössä käydään läpi harjoitustustyön vaatimusmäärittely. Välinäyttöä varten työryhmä sopii ajan ohjaajan kanssa. Tarkoituksena on käydä työn sisältö lyhyesti läpi, varmistaa että aihe on ymmärretty oiken ja tarkistaa työlle määritelty sisältö ja laajuus vastaamaan kurssin tavoitetta.


Harjoitustyöstä ei järjestetä loppuseminaaria vuonna 2012


Työn lopullinen palautus 1.6 mennessä.

Harjoitustyöt käsittelevät seuraavia aiheita:

 1. Cloud computing: Google App (Ryhmä 1.1: Juha Lauttamus, Hanna Valkila) (Ryhmä1.2: Lauri-Juhani Heino, Matias Soini)
 2. Cloud computing: Azure (Samuli Parkkinen, Janne Rytkönen)
 3. BPML (Jere Kuusisto, Pekka Karhu)
 4. OSGI framework -sovellus (Valtteri Kuusinen, Jussi Toivonen)
 5. OPCUA-serveri (Ryhmä 5.1: Jaakko Kataja, Lassi Niemistö) (Ryhmä 5.2: Joonas Pessi, Riku Holopainen)
 6. OPCUA-tietomalli (Mikko Haapanen, Teemu Tuominiemi)
 7. OPCUA-Android (Ville Hämäläinen, Joni Ihalainen)
 8. OPCUA-Mango (Ryhmä 8.1:Tomi Turtiainen, Turo Valavaara) (Ryhmä 8.2: Ville Sipinen, Markus Korkee)
 9. OPCUA-Meego (Petri Rokka, Heikki Sarkanen)
 10. jBPM 5 teknologiaselvitys ja demo
 11. WS-tietoturva teknologiaselvitys ja demo (Heikki Järvinen)
 12. Automaation uudet tietoturvauhat-teknologiaselvitys
 13. Web-sovelluspalveluiden laadunvarmistus -teknologiaselvitys
Personal tools
Namespaces
Variants
Actions
Navigation
Toolbox