ACI-32040-2013

From Courses
Jump to: navigation, search

Yleiset työohjeet

Opintojaksossa tehdään yksi pakollinen harjoitustyö.

Harjoitustöiden aiheet esitellään ensimmäisellä viikkoharjoituskerralla. Harjoitustyö on kahden opiskelijan työparina suunnittelema ja toteuttama komponenttipohjainen automaatiosovellus. Myös omaa aihetta (ja laajempaa ryhmää) voi ehdottaa. Tehtävänä on joko uusien komponenttien kehittäminen ja koonti tai useasta valmiskomponentista integroitava itsenäinen sovellus.


Sovelluksen suunnitteludokumentaatio laaditaan UML:a hyväksi käyttäen annettuun harjoitustyön dokumentointipohjaa. Dokumentaation laadinnassa tulee soveltaa opetusmonisteen ohjeita. Dokumenttirunko


Toteutusympäristönä käytetään harjoitustyöstä riippuen joko Microsoftin Visual Studio (VS.NET) ohjelmistokehitysympäristöä (C++ ja C#) tai Javalla tehtäessä erilaisia työkaluja, kehitysympäristöjä sekä palvelimia (NetBeans IDE, Eclipse, ANT, JBoss, Equinox, jne. ). Kustakin valmiista aiheesta tehtävästä harjoitustyöstä on erillinen ohje, jossa annetaan tarkemmat ohjeet työn tekemiseksi sekä suositus käytettävistä työkaluista.


Suunnitteludokumentaatiolta vaaditaan selkeää ja kattavaa kuvausta harjoitustyöstä. UML-kaavioita pitää käyttää selventämään työn suunnittelua (käyttötapauskaavio), rakennetta (komponenttikaavio, luokkakaavio) ja toimintaa(sekvenssikaavio). Tehdyt suunnitteluratkaisut pitää myös perustella. Työn lopullisessa palautuksessa tulee olla mukana ajan tasalle päivitetty määrittely- ja suunnitteludokumentaatio, lähdekoodi ja käännetty toimiva ohjelma. Mukana pitää lisäksi olla käyttöohje ja kääntämiseen tarvittavat kirjastot. Suunnitteludokumentin kansilehdellä on oltava työparin tiedot eli jäsenten nimet, opiskelijanumerot ja sähköpostiosoitteet.

Työn aihe varataan lähettämällä aihe ehdotus sähköpostilla Mikko Salmenperälle(mikko.salmenpera@tut.fi).

Palautus tehdään sähköpostitse Mikko Salmenperälle (mikko.salmenpera@tut.fi).

Harjoitustyön aikataulu:

Välinäyttö vko 11-12 (11.3-22.3)

Välinäytössä käydään läpi harjoitustustyön vaatimusmäärittely. Välinäyttöä varten työryhmä sopii ajan ohjaajan kanssa. Tarkoituksena on käydä työn sisältö lyhyesti läpi, varmistaa että aihe on ymmärretty oikein sekä tarkistaa työlle määritelty sisältö ja laajuus vastaamaan kurssin tavoitetta.


Harjoitustyöstä järjestetään loppuseminaari 8.5.2013 klo 14-16 salissa sd302. Demot järjestetään/näytetään mielellään omilta koneilta. Assari järjestää tilaisuuteen yhden Windows 8 koneen jota voi myös käyttää esitysten pitämiseen. Koneessa ei ole valmiina muuta kuin Power point ja Open office.


Työn lopullinen palautus 31.5 mennessä.

Harjoitustyöt käsittelevät seuraavia aiheita:

 1. Cloud computing: Google App (Lyden & Suominen)
 2. Cloud computing: Azure (Saurus & Uusivirta)
 3. BPM (Petri Kannisto ohjaa) (Uusikorpi & Matilainen)
 4. OSGI framework -sovellus (Kiiskinen & Routamaa)
 5. OPCUA-serveri (Salminen & Nguyen)
 6. OPCUA-tietomalli (Valkonen & Harjunpää)
 7. OPCUA-Android (David Hästbacka ohjaa) (Pietikäinen & Haapaluoma) (Lempinen & Syväjärvi)
 8. jBPM 5 teknologiaselvitys ja demo (Ollila)
 9. WS-tietoturva teknologiaselvitys ja demo (Pyörre & Häikiö)
 10. Automaation uudet tietoturvauhat-teknologiaselvitys
 11. Web-sovelluspalveluiden laadunvarmistus -teknologiaselvitys
Personal tools
Namespaces
Variants
Actions
Navigation
Toolbox