ACI-32040-2014

From Courses
Jump to: navigation, search

Yleiset työohjeet

Opintojaksossa tehdään yksi pakollinen harjoitustyö.

Harjoitustöiden aiheet esitellään ensimmäisellä viikkoharjoituskerralla. Harjoitustyö on kahden opiskelijan työparina suunnittelema ja toteuttama komponenttipohjainen automaatiosovellus. Myös omaa aihetta (ja laajempaa ryhmää) voi ehdottaa. Tehtävänä on joko uusien komponenttien kehittäminen ja koonti tai useasta valmiskomponentista integroitava itsenäinen sovellus.


Sovelluksen suunnitteludokumentaatio laaditaan UML:a hyväksi käyttäen annettuun harjoitustyön dokumentointipohjaa. Dokumentaation laadinnassa tulee soveltaa opetusmonisteen ohjeita. Dokumenttirunko


Toteutusympäristönä käytetään harjoitustyöstä riippuen joko Microsoftin Visual Studio (VS.NET) ohjelmistokehitysympäristöä (C++ ja C#) tai Javalla tehtäessä erilaisia työkaluja, kehitysympäristöjä sekä palvelimia (NetBeans IDE, Eclipse, ANT, JBoss, Equinox, jne. ). Kustakin valmiista aiheesta tehtävästä harjoitustyöstä on erillinen ohje, jossa annetaan tarkemmat ohjeet työn tekemiseksi sekä suositus käytettävistä työkaluista.


Suunnitteludokumentaatiolta vaaditaan selkeää ja kattavaa kuvausta harjoitustyöstä. UML-kaavioita pitää käyttää selventämään työn suunnittelua (käyttötapauskaavio), rakennetta (komponenttikaavio, luokkakaavio) ja toimintaa(sekvenssikaavio). Tehdyt suunnitteluratkaisut pitää myös perustella. Työn lopullisessa palautuksessa tulee olla mukana ajan tasalle päivitetty määrittely- ja suunnitteludokumentaatio, lähdekoodi ja käännetty toimiva ohjelma. Mukana pitää lisäksi olla käyttöohje ja kääntämiseen tarvittavat kirjastot. Suunnitteludokumentin kansilehdellä on oltava työparin tiedot eli jäsenten nimet, opiskelijanumerot ja sähköpostiosoitteet.

Työn aihe varataan lähettämällä aihe ehdotus sähköpostilla Mikko Salmenperälle(mikko.salmenpera@tut.fi).

Palautus tehdään sähköpostitse Mikko Salmenperälle (mikko.salmenpera@tut.fi).

Harjoitustyön aikataulu:

Välinäyttö vko 9-11

Välinäytössä käydään läpi harjoitustustyön vaatimusmäärittely. Välinäyttöä varten työryhmä sopii ajan ohjaajan kanssa. Tarkoituksena on käydä työn sisältö lyhyesti läpi, varmistaa että aihe on ymmärretty oikein sekä tarkistaa työlle määritelty sisältö ja laajuus vastaamaan kurssin tavoitetta.


Harjoitustyöstä järjestetään loppuseminaari viikolla 19 (Tarkka päivä täsmentyy myöhemmin) x.x.2014 klo xx-xx salissa xxxx. Demot järjestetään/näytetään mielellään omilta koneilta. Assari järjestää tilaisuuteen yhden Windows 8 koneen jota voi myös käyttää esitysten pitämiseen. Koneessa ei ole valmiina muuta kuin Power point ja Open office.


Työn lopullinen palautus 23.5.2014 mennessä.

Harjoitustyöt käsittelevät seuraavia aiheita:

 1. Cloud computing: Google App (Erno Herrala, Antti Pihlaja)
 2. Cloud computing: Azure (Okko Saarinen & Petteri Siik)
 3. BPM (Eero Airasvirta ja Sampo Lahtinen)
 4. OSGI framework -sovellus (Antti Rahtu, Mika Hämäläinen)
 5. OPCUA-serveri (Tuukka Pihlajamaa, Ari Lappalainen)
 6. OPCUA-tietomalli (Tero Latvala, Heikki Mäenpää)
 7. OPCUA-Android (David Hästbacka ohjaa) (Pasi Salminen & Hieu Nguyen)
 8. jBPM 5 teknologiaselvitys ja demo
 9. Semantic Web Triplestore, teknologiaselvitys ja demo (David Hästbacka ohjaa) (Olli Ritakallio)
 10. Big data automaatiossa ja teollisuuden tietojärjestelmissä -teknologiaselvitys (David Hästbacka ohjaa)
 11. Automaation uudet tietoturvauhat-teknologiaselvitys
 12. Web-sovelluspalveluiden laadunvarmistus -teknologiaselvitys
 13. Oma aihe: Rasperry Pi:lle toteutettu kotiautomaatiosovellus (Erno Johansson, Vesa Naumanen ja Eetu Prehti)
 14. Ehdota omaa aihettasi!
Personal tools
Namespaces
Variants
Actions
Navigation
Toolbox