Kandidaatintyön aloituslomake

From Courses
Jump to: navigation, search

Contents

Kandidaatintyön tavoite

Mitkä ovat työn tavoitteet? Millaisia tuloksia työltä odotetaan?Mikä on työn luonne (kokeellinen tutkimus, kirjallisuusselvitys tms.)?
Työn aikataulu

Vaihe pvm.
Tiedonhaku valmis ____________________
Sisällysluettelo valmis ____________________
Välinäyttö ____________________
Kirjallinen työ valmis ____________________
Suullinen esitys työstä ____________________
Kypsyysnäytteen suoritus ____________________
Kandidaatintyö valmis ____________________

Personal tools
Namespaces
Variants
Actions
Navigation
Toolbox